Lejastiezumi

Paldies sadarbības partneriem, klientiem un darbiniekiem!
Paldies ģimenei un draugiem par atbalstu!

SIA “KlaJuMā” savu 7 gadus ilgo darbību konferenču un atpūtas centrā
“Lejastiezumi” beidz.

Uz tikšanos jaunā vietā!

Juris
Māra